.

.

Sunday, March 22, 2020

УЧИМЕ ДОМА

Активности од специјалниот едукатор и рехабилитатор
http://xn-----elclcoaactcgkbzacfguj2adix9c3evx.xn--d1alf/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/


ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
http://xn-----elclcoaactcgkbzacfguj2adix9c3evx.xn--d1alf/i-%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/


ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
http://xn-----elclcoaactcgkbzacfguj2adix9c3evx.xn--d1alf/ii-oddelenie/

ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ
http://xn-----elclcoaactcgkbzacfguj2adix9c3evx.xn--d1alf/iii-%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/


ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ
http://xn-----elclcoaactcgkbzacfguj2adix9c3evx.xn--d1alf/iv-%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ
http://xn-----elclcoaactcgkbzacfguj2adix9c3evx.xn--d1alf/v-%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ
http://xn-----elclcoaactcgkbzacfguj2adix9c3evx.xn--d1alf/vi-%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

СЕДМО ОДДЕЛЕНИЕ
http://xn-----elclcoaactcgkbzacfguj2adix9c3evx.xn--d1alf/vii-%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ
http://xn-----elclcoaactcgkbzacfguj2adix9c3evx.xn--d1alf/viii-%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

http://xn-----elclcoaactcgkbzacfguj2adix9c3evx.xn--d1alf/ix-%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

Tuesday, March 17, 2020

УЧИМЕ ДОМА (ЗА ПЕРИОДОТ ОД 11.03-23.03.2020 год)

1 ОДДЕЛЕНИЕ

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Препознавање на буквите Р и С ( игра ,,На буквата,на буквата Р и С“, Азбуката на Биби
https://www.youtube.com/watch?v=VyyyNQn0-jw)Задолжение-да им се прочита песната, да се разговара за содржината-Кои се весници на пролетта?, а потоа да научат една строфа по избор.Доколку некој сака може и цела песна.

-Препознавање на буквите Т и Ќ
Задолжение-од различни материјали да се изработат буквите Т и Ќ и да кажуваат зборови кои ги содржат овие букви.

МАТЕМАТИКА
Собирање и одземање во обем на 10-вежби (наставен лист со задачи)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922197871569830&set=pcb.922200484902902&type=3&theater


-Собирање со премин до 20 (наставен лист со задачи)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922198101569807&set=pcb.922200484902902&type=3&theater

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

ИГРАЧКИ  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/toys-1

-да се нацрта омилена играчка
МИЛЕНИЧИЊА https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/pets
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-pets.pdf
-да се нацрта домашно милениче (доколку немаат, да нацртаат кое би сакале да го имаат))

ОПШТЕСТВО
Презентација- Некогаш и сега
Задолжение-да се разгледа презентацијата и да се разговара за неа.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922220071567610&set=pcb.922200484902902&type=3&theater

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Да се изработат весниците на пролетта(кокиче и качунка) од било каков материјал(колаж,хартија во боја,пластелин).


МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

Да изработат музички инструмент по избор(пр.тропалки-во тегла може да се стави ориз или грав),може и дарје или тапанче.

2 ОДДЕЛЕНИЕ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/home-objects 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК


Текстот „Најдобрата" и песната „Мама" на стр. 8 да се препишат со ракописни букви и да се прочитаат по 10 пати.

Да се напише по половина страница со ракописните букви Хх и Жж и да се препише текстот „Хеликоптерот на Жарко".
Да се напише по една страница со ракописната буква Фф и една со Њњ и текстот под буквите да се препише и прочита 10 пати.

На следниот линк имате аудио сликовници DIGITAL AUDIO PICTURE BOOKS, со кои можете да ја слушате и воедно да вежбате читање како и обични сликовници кои можете да ги читате сами PICTURE BOOKS.

https://stepbystep.org.mk/en/biblioteka?fbclid=IwAR0AS1QC_2wNredjKiFHFqsPBdnQ1JqXWYjm5SHJgSI-b7wBDiETBFiCqAA
Сликовниците можете да ги отворите така што ќе кликнете на знакот (МК) што се наоѓа под сликовницата.

МАТЕМАТИКА
Да се изработи стр. 43 и 44.
Да се изработи стр.45 ,а следниот наставен лист препишете го во тетратка.
Да се изработи стр.46 и 47.

Удвојување и преполовување

https://quizizz.com/join/quiz/5e6e2fdfa041ea001c3318f0/start?fbclid=IwAR3jZX-Hy-FGYgp3_suC19rZwO2y2YgKtN5aji5b0R5cZZq7kPZI-AJEFAg

Собирање и одземање до 100
https://quizizz.com/join/quiz/5e6df3eea563ee001b45d69d/start?fbclid=IwAR2s1P0wuqw3_Y5gjg7dLyWdrOLEaqI1EFL4gj_ZFH4QXgxfbJ7MsbvpluM

Делење на еднакви делови
https://funtasticmathematics.files.wordpress.com/2020/03/2-d0bed0b4d0b4.-d094d0b5d0bbd0b5d19ad0b5-d0bdd0b0-d0b5d0b4d0bdd0b0d0bad0b2d0b8-d0b4d0b5d0bbd0bed0b2d0b8.pdf

https://funtasticmathematics.files.wordpress.com/2020/03/2-d0bed0b4d0b4.-d094d0b5d0bbd0b5d19ad0b5-d0bdd0b0-d0b5d0b4d0bdd0b0d0bad0b2d0b8-d0b4d0b5d0bbd0bed0b2d0b8-1.pdf

Броење по 2, 5 и 10
https://funtasticmathematics.files.wordpress.com/2020/03/2-d0bed0b4d0b4.-d091d180d0bed0b5d19ad0b5-d0bfd0be-25-d0b8-10.pdf

Работни листови по математика за второ одделение
https://funtasticmathematics.wordpress.com/2016/05/11/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

ОПШТЕСТВО


Мојот дом https://quizizz.com/join/quiz/5e6e042ff958e4001b5b4625/start?fbclid=IwAR3SXif1OngR9H4L-EBPHj7YmEKFeU28CrBREpB0hk851cz-yeBhLc8ZVeM


Членовите на моето семејство

Залепи фотографии или нацртај ги членовите на твоето семејство. Под сликите напиши ги нивните имиња и напиши во какво сродство си (што ти се тебе).

3 ОДДЕЛЕНИЕ

МАТЕМАТИКА
Математика-Множење и делење со 2,5 и 10-наставен лист-повторување

МНОЖЕЊЕ СО 2,3,4,5 И 10  https://quizizz.com/admin/quiz/5dc388deb18611001ba2e7d5/multiplcation?fbclid=IwAR0oZXLcPM3ClvZaxYm1x3FL0Gtr99t8A_bGF-D4Pcybdmyk-9v6z14AJcw

Преполовување на броевите до 20 - ИКТТаблица множење и делење со 6

Наставен лист
Множење со 6
Ниво 1
1.Пресметај!
а) 6 7 = б) 8 6 = в) 6 6 = г) 9 6 =
Ниво 2
2.Определи го непознатиот број:
6 _____ = 30 ____ 4= 24
3_____ = 18 ____2= 12
Ниво 3
3. Во една градина се насадени 8 реда по 6 јаболкници.
Колку вкупно јаболкници има во градината?
Р: ________________________________________________
O: ________________________________________________
Критериуми за оценување/повратна информација
+ умее самостојно / +- со потешкоти / - не умее да множи со 6
+ умее самостојно / +- со потешкоти / - не умее да одредува непознат множител со 6
+ умее самостојно / +- со потешкоти / - не умее да го примени табличното множење во решавање текстуални задачи

Наставник __________________ Родител _____________________

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
,,Слушај, пеј и играј"
https://www.youtube.com/watch?v=Vvmfdwj01NQ

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
ГИМНАСТИКА ЗА ДЕЦА https://www.youtube.com/watch?v=VNb7vUseH00&fbclid=IwAR3CL2q6h24cOujS8bueLseYhqdHhDvRfWTIK166BHK8jMbeEyZGT5LmS3M


МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
Раскажување на интересна случка-вежби
ВЕЖБИ - ЧИТАМЕ ЛАТИНИЦА http://xn-----elclcoaactcgkbzacfguj2adix9c3evx.xn--d1alf/wp-content/uploads/2020/03/3lat.portokali.pdf
Прераскажување на текстот ,,Езерска бајка" стр. 207
Читање на текстот ,,Дождот е мојот пријател" стр. 148
Прераскажување на текстот ,,Дождот е мојот пријател" стр.148

АНГЛИСКИ ЈАЗИК - АКТИВНОСТИ И ГЛАГОЛИТЕ: CAN, CAN'T

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/actions-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/i-can-sing-rainbow
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/i-can-paint
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/i-can-run
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/can-flea-climb-tree
-да се слушаат и пеат песничките, да се глумат дејствата во истите.

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Цртање: ,,Почисто училиште” – дрвени боици

Цртање во програмата Paint -,,Oган“-црвена боја


ПРИРОДНИ НАУКИ
Природни науки-Сетила-истражувачки активности-линк-повторување 


4 ОДДЕЛЕНИЕ 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

5 ОДДЕЛЕНИЕ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
5а - Наставна содржина Мало и големо стр.112 / активности:
- Прашање: како им зборуваат со милост на миленичињата, а како зборуваат кога сакаат нештото да го прикажат како големо и силно.
Деминутиви - зборови што означуваат нешто смалено или галовно. Најчести наставки за образување се: -е, - че, - уле и -енце (На пр.: носе, столче, прстуле, раченце).
Аугментативи - зборови што означуваат нешто зголемено или означуваат подбив. Најчести наставки се: -иште и -ина (На пр.: вратиште, кравиште, мажетина,).
Оформи деминутивни и аугментативни форми од зборовите:
уста, глава, лице, нога во Т- табела.Потоа ја сработуваат вежбата бр.1 и 2
Интерпретација на текстот Копнеж стр.122ДЕМИНУТИВ, АУГМЕНТАТИВ     (ПОВТОРУВАЊЕ)
                                                                                                        
1.Во следниот текст откриј и подвлечи ги деминутивите и аугментативите . Потоа подреди ги во табелата  според барањата.

- Вчера купивме ново автомобилче за роденденот на Славчо. Одлучивме да му подариме и нови боички. Подарок го спакувавме и украсивме со сина машничка. На кесата во која го ставивме подарокот имаше една фока со очи како филџаништа. Сепак изгледаше мило. Наеднаш задува силно ветриште и почна да го разнесува ѓубриштето низ градот. Побрзавме на прославата. Таму беше украсено со шарени балончиња  во разни форми.

          
ДЕМИНУТИВИ
АУГУМЕНТАТИВИ2. Деминутивите  претвори ги во аугментативи  и  обратно.                

 сликичка  -                                      косиште  -   
 ливче   -                                          ноктиште  -
 книжуле  -                                     sвездиште  -
 чорапче  -                                      рачиште   -  
 јазиче   -                                        провалииште  -
          
3. Од следните зборови формирај и деминутив и аугментатив според примерот.

     нож                          ноже,ноженце                                  ножиште

    авион                        -                                                 -        
    тигар                        -                                                 -             
    слика                        -                                                 -      
    песна                        -                                                 -

    4. Состави две реченици во директен говор во кои ќе употребиш деминутиви.

5. Состави две реченици во индиректен говор во кои ќе употребиш аугментативи.


5б - Мало и големо, страна 112
Следете ги активностите во учебникот
-разгледај ги сликите и извлечи заклучок
-Потоа да се сработат активностите на страна112 и 113 –ПРИМЕНИ ГО НАУЧЕНОТО

-Да се прочита приказната „Магарето што јадело грав“ на страна 121 од учебникот по Македонски јазик


-Да се одговори на барањата од наставниот лист „Ѕвезда на приказната“ (учениците може да работат во тетратка, прашањата да ги препишаат и одговорат, а потоа да следува и мал цртеж)


-Да се прочита текстот „Копнеж“ неколку пати како и ученикот изразно да го прочита текстот на членовите од семејството. Потоа да се реализираат барањата од вежбите „Да разговараме“, „Објасни“ и „Прочитај и препиши“ од страна 123.

Раскажување на расказот Копнеж од стојалиште на налутен човек.Замисли дека си еден од луѓето кои налутено влегле кај Љупчо. Раскажи го расказот од тоа стојалиште Насловот нека биде ,,Како се посрамотив“.При раскажувањето искажи ги емоциите.Прочитј го напишаното на твоите родители.(„Твори“ страна 123)

МАТЕМАТИКА

5а-Одредување збир на повеќе од три двоцифрени или трицифрени броеви, со пишување


КВИЗ: Множење децимални броеви со едноцифрен број  https://quizizz.com/admin/quiz/5e710b779ea065001dc386fb/-?fbclid=IwAR1NiPyKHeRiuAJ6vDzvU1nv_MV-0gpdfB3lGpNMKN3SRPvPDzS6R5b3Gvw

5б-Текстуални задачи - множење децимален број со 10 и 100 и со едноцифрен број
-ќе бидат дадени конкретни задачи во наставен лист
Да се вежбаат задачи со собирање повеќе собироци -дадени се пример задачи во НЛ


НАСТАВЕН ЛИСТ: РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЧИ            
                             

1.    Во една корпа има 15 јајца. Колку јајца има во 100 корпи?

      О: _____________________________________________________
2. Секој ден Милица за појадок трошела 45 денари. Колку денари Милица потрошила за 10 дена, а колку  за 100 дена?
     
О: ___________________________________________________
3.    Во една градина имало 130 гранчиња.Секое гранче има 100 цвета. На секој цвет застанале по 10 пчели. Колку пчели имало во градината? Добиениот број претстави го на бројна оска што сам/а ќе ја нацрташ на другата страна на листот!

  О:_______________________________________________________
4.    Колку пати бројот700 е поголем од бројот 100?
         О: _________________________________________________________
5.    Збирот на три броеви е 1000. Збирот на првиот  и вториот собирок  е 629, а првиот број е 250. Одреди ги вториот и третиот собирок. 
Добиените броеви заокружи ги до најблиската десетка, а потоа и до најблиската стотка!
 Дали одговорот во дадените случаи ќе биде парен или непарен број?
Покажи со пример!
- ако собереш два парни броја___________________________
- помножиш непарен со непарен број_____________________________
- одземеш непарен со парен број_____________________________
- помножиш парен со непарен број______________________________
- одземеш непарен со непарен број_______________________________
- собереш три непарни броја_____________________________________
- собереш четири непарни броја____________________________________
     7. Ако  сите ученици во  одделението формираат групи по тројца, дали ќе има непарен или парен број на групи? Дали некој ќе биде изоставен?
 Објасни како дојде до решение!

8. Дали е можно парен број да биде содржател на 9? Објасни!
-Множење трицифрен со едноцифрен број
Множењето на ДЕ со Е може да се изврши со разложување, пр. 43 x 6. Знакот„х“ значи „помножено“-исто што и знакот „ ∙ “   43 ∙ 6 = (40+3) ∙ 6 = 40 ∙ 6 + 3 ∙ 6= 240 + 18 = 258
Потоа да се повтори постапката за практично (писмено) множење.
Пример:
43 ∙ 6
258
Потоа проширете ја истата стратегијата на разложување на трицифрен број и множење со едноцифрен број
пр. Бидејќи 143 = 100 + 40 + 3, 143 ∙ 6 може да се пресмета на сл. начин:
143 ∙ 6 = (143 ∙ 6) = 100 ∙ 6 + 40 ∙ 6 + 3 ∙ 6 = 600 + 240 + 18 = 858
Потоа да се повтори постапката за практично (писмено) множење.
Пример:
143 ∙ 6
858
Учениците да решаваат задачи на множење трицифрен со едноцифрен број со примена на пишан метод (најмалку 15 примери).
Во прилог наставен лист со задачи или следниве задачи: 143x5=____ 296x6=____ 192x3=____ 872x9=____ 497x7=____ 209x6= ____ 889x8=____ 943x7=____ 287x5=____ 504x9=____
Голем број различни стратегии за множењето може да се најдат на:
http://nrich.maths.org/5612
Вежбајте множење на: http://www.mathplayground.com/multiplication04.html
(Предложени линкови во програмата од страна на БРО).

Множење двоцифрен со двоцифрен број
Воведете задачи со пишување за множење со двоцифрени броеви, пр. 23 ∙ 15. Обрнете пособено внимание кога го множите со вредноста на десетките, пр.
23 ∙ 25
23 ∙ 20 = 460
23 ∙ 5 = 115
460 + 115 = 575
Или 23 ∙25 = 23 ∙ (20+5) = 23 ∙20 +23 ∙5= 460 + 115 =575
Проверете дали учениците разбираат кога решаваат задачи-преку текстуална задача во секојдневен контекст, што бара множење на два двоцифрени броеви, пр. Јас имам 23 кутии со 24 тетратки. Дали имам доволно да дадам две тетратки на секое дете во училите со 228 деца?
Побарајте од учениците да го објаснат решението (да дадат целосен одговор) .
https://matematika-plus.weebly.com/mnozenje-so-mreza-dvocifren-so-dvocifren-broj.html

ПРИРОДНИ НАУКИ: Видови на опрашување 1 и 2 https://andrianadimitrov.weebly.com/1086108710881072109610911074107211141077.html?fbclid=IwAR0juxBH-VaOgtHR8oM2MwOSJgs434uK-eWFzIdt0CoGT-ELVYTsla0xD38


https://kproshev.blogspot.com/2019/10/pollen-pollination-and-fertilization-ix.html?m=0&fbclid=IwAR0k-sHXRclSwsr1Fw1umj9vFGRBuOUboe9N-Jl_cvXfCxo5IYYQWTsxEBU

https://www.facebook.com/slowfood.mk/posts/915727688534249


Делови на цветот-дисекција
https://www.youtube.com/watch?v=Eue0BV6VHvc

https://www.youtube.com/watch?v=493WeySyf-8

https://www.youtube.com/watch?v=T8tmVMyzu18

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
5а-Додавање на топка со прсти ОДБОЈКА 
5б- Проектот –„Ве запознавам со еден познат кошаркар“ да го сработи секој самостојно.


Низок и висок одбојкарски став
Учениците да вежбаат вежби за обликување на телото секој ден според дадените вежби во учебникот (пример комплекс вежби страна 10)
Да прочитаат за одбојката - Низок и висок одбојкарски став, страна 54 во учебникот. Исто така на следниот линк има објаснување за одбојка како и видео со краток натпревар.ОПШТЕСТВОДа се повтори целата тема- Личноста во групата и во општеството.
Во прилог наставен лист и квиз https://quizizz.com/join/quiz/58b1728f34f54b00251af3e5/start
Р.Македонија во светот стр. 69

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
„Малките моми“- пеење со примена на знаци за продолжување на нотната вредност лак и точка."Приспивна песна"J. Брамс – слушање музика


Учениците да ја слушаат песната и да се сработи наставниот лист во прилог.
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Пропорција- Изработка на животно по избор -глинамол и цртеж Простор -,,Мојата училница“-молив


6 ОДДЕЛЕНИЕ 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК
https://www.englisch-hilfen.de/…/var…/there_is_there_are.htm
Следниов линк нека ги изберат само вежбите за 6 одд. со бројни/небројни именки и нека ги решат во тетратка, барем една страница.
Да напишат краток текст што може / не може да прават во својот град со употреба на can / can't.

Вежби http://a4esl.org/q/j/km/mc-noncount.html?fbclid=IwAR0LCxOY8OQjQW6eqbRWMGlVGn02Nq4txB0xdvO9zuyn7rvLeuYGZLZ7tto
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
1.Вежби за прилошки определби
Да се напишат по пет реченици со секој вид прилошка определба.
2.Стилска фигура епитет
Да се препише на стр.107 дефиницијата за епитет под *заклучи,запомни.
3.Стилски фигури-анафора и епифора-анализа на песната ,,Ој луле“- народна песна.
Да се препише дефиницијата за стилските фигури анафора и епифора и да се направи анализа на посочената песна на стр.110
4.Поим за интервју-анализа на текстот ,,Немаме резервна планета“-од дневен весник.
Да се напише дефиницијата за интервју на стр.127 под*заклучи,запомни,потоа да се напише замислено интервју на тема ,,Еколошки акции во моето училиште“.

МАТЕМАТИКА

Задолженијата да се преземат од следниот линк:
https://wetransfer.com/downloads/237239dd1a4044bcd11da6473221133f20200318093020/1fa253?fbclid=IwAR0yQ2bCiHf2ev7HurteinTjCrKpAHD-TfPnyEiXn3XxOc8WkssEOxYO96g

Дропки https://wetransfer.com/downloads/2c88993bbced1dcbe3fff765d867e19920200318210709/981e23?fbclid=IwAR1iJGrjTy-RFfpV3-8CpPkLKWxBEerg_HwEsbeFnpWPWSGiVc8Zpn-elxM

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

https://languages.akelius.com/subjects/fr/units/locations/20181?fbclid=IwAR3CJHSbm1Gpoq5T4C8ickZa93nANc5s1DZqdbk6ULbvpCu6qF7DYtZIe9w


2.Сегашно време кај глаголи од прва група( правилни глаголи)
Потсетување за овие глаголи од прва група (што завршуваат на – ER) на ст.88 од учебникот препишете ја и разгледајте ја табелата во која ви се означени наставките.
На следниве линкови можете да ги увежбате овие глаголи
Сегашно време глаголи од прва групаИСТОРИЈА
Упатство за работа:
Чекор 1:
- прочитајте ја наставната содржина со наслов “Културата на Македонците” и воедно одговорете ги прашањата во истата.

Чекор 2:
- истражете на интернет, како би дознале нешто повеќе за македонската култура
За таа цел посетете ги следните линкови од Археолошкиот музеј на Македонија:


Чекор 3:
- обидете се самостојно да пронајдете додатни информации во вид на фотографии од античките македонски градови како и да дознаете каде тие се наоѓаат денес
Чекор 4:
- За домашна задача обидете се изработите презентација во “Power Point” или на хамер на која ќе ги прикажете основните карактеристики на Македонската култура во античкиот период.
За пример при изработката можете да се послужите со следниот линк каде што е прикажана презентација изработена од ваша соученичка од друго училиште:
https://prezi.com/tnyifecahrzw/presentation/


ГЕОГРАФИЈА 

- Да се научи лекцијата СОСТАВ И ПОДЕЛБА НА АТМОСФЕРАТА стр. 107 од учебникот
• Да се запознаат со составот, поделбата и значењето на воздушната обвивка
• Да го разберат значењето навоздушната обвивка за животот на Земјата
• Да ги разберат деловите на атмосферата и нејзините карактеристики
- Да се нацрта сликата Воздушни свери од стр.108.Да се повтори наставната содржина за: Состав и поделба на атмосферата.
Одговорете на прашањата:
1.Гасовитата воздушна обвивка над површината на Земјата се нарекува _________________
2.Во воздухот преовладуваат гасовите: ___________________________________________
3.Во зависност од густината ,составот ,температурите и дебелината атмосферата е поделена на __сфери и тоа:
4.Најнискиот слој над површината на Земјата се нарекува_______________и се издига до височина од_______км.
5.Стратосферата уште се нарекува и:


6.Што ќе се случи со Земјата ако нема атмосферата


ИНФОРМАТИКА


  • Тема Интернет од учебникот
    • страна 112 тема Компјутерски мрежи
    • страна 114 тема Функционирање на интернет
    • да се прочита, научи се што е со здебелени букви и да се одговорат прашањата на страна 139 Компјутерски мрежи и 140 Функционирање на интернет
  • Одговорите да се сликаат и пратат или на е-маил kgoga2000@hotmail.com или на FB gogasoobracaj со име презиме и одделение и школо


МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ


Тема бр : 1 – Изведбени активности (пеење, свирење на  детски музички инструменти и  музичко изразување и творење)  
Наставна  единица бр. 24:  Обработка на песна „ Пролет“-  Ф Сапунџиска
Активности на ученикот:
 - анализирај ја содржината на песната,размислувај каков е  карактерот на песната,
-научи ја мелодијата точно мелодиски,со тактирање, вежбај ја со правилно пеење на литературниот текст,со примена на  правилна вокална интерпретација.

-вежбај фрагменти или целата песна на флејта со убав тон.
7 ОДДЕЛЕНИЕ

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
1.Вежби за броеви
Да се решат вежбите за броеви на стр.111
2.Документарен филм
Да се препише во тетратка дефинирањето на документарниот филм на стр.154- *медиумско катче
3.Да се прераскаже гледан документарен филм според вежбата на стр.154 -*индивидуална задача
(може да се погледнат документарни филмови на animal planet,national geographic,discovery channel или history channel)
4.Презентација на документарни филмови
Да се изработи документарен филм во word или во power point презентација.

1. Бројни форми за лица стр.110
да се препише во тетратка „од јазичната норма и согледајте“
2. Приближна бројност
- да се препише во тетратка , а потоа да се одговори втората вежба( прво на стр. 111)
3. Главни членови во реченицата (стр. 112)(вежба во групата)
4. МИТ (стр. 53)
- Да се прочита митот за Прометеј и да се препише во тетратките литературно катче
-да прочитаат едем Мит по сопствена желба и да го прераскажат во тетратките.


Главни членови во реченица
Примери( подметот е подвлечен со една линија, априрокот со две линии)
a)       Дождот не  изненади сите. (општа именка – подмет)
b)      Лазе вежба секојдневно. (сопствена именка – подмет) 
c)       Таа пееше цел  ден. (заменка – подмет)
d)      Вредниот  покажува  резултати. (придавка – подмет)

·         Учениците  ги откриваат подметите и прироците:
Контролно ливче
           1. Потцртај ги подметите со една, а прироците со две линии, во речениците што следат.
а) Гулабот долета на прозорецот по храна.
б) Дедо ми донесе цела кошница со јаболка.
в) Тие се налутија зашто го загубија натпреварот.
г) Сонцето не мамеше надвор.
д) Последниот постигна време од 2 минути.
ѓ) Ти брзаше при читањето.
                2. Потцртај ги подметите и прироците во текстот.
 Сите ученици беа на игралиштето. Тие беа нетрпеливи да почне натпреварот во кошарка.

Кошаркарите од нивното училиште се натпреваруваа со соседното училиште. Натпреварот беше одлучувачки за тоа која екипа ќе биде првак во општината. Навивачите пееја, ракоплескаа, викаа, а со тоа ги бодреа своите миленици. Судијата го означи почетокот. Погодокот на нашиот кошаркар предизвика вистинска бура.

МАТЕМАТИКА

Составување на алгебарски изрази, Упростување на алгебарски изрази, Линеарни формули и Линеарни равенки. 
https://wetransfer.com/downloads/2c88ba5a14c194625ea42f6dd47462a820200318084802/0d1e89?fbclid=IwAR39Pag_4fRS5X_ZSxDydBcq-75N6rTj8ZBIsNXlEifZr-DcRtHWzC9teuo

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/comparative_sentences.htm?fbclid=IwAR3nI35YJKMiCkLtR6M00lrPzo0L-NfgHdoSYZc0fin09jp5QG4YUmxpYMs
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/irregular-comparatives-and-superlatives?fbclid=IwAR0rFxb2u9I6bgCuTFYd0tSTU9wAnmus2Z6Ds1ujle5Q8X5gjSrAbY_bb8k
Решете ги речениците со споредба, компаратив на дадените линкови, а слични вежби има на истите, доколку сакате повеќе да решавате.
На следниот линк имате објаснување за употреба на will/won't, прочитајте го и напишете по 5 потврдни и 5 негативни реченици за future
https://www.espressoenglish.net/future-will-wont-part-1/?fbclid=IwAR1sz9j3OeD5hCF3FsskpbXkTzCYZrrtIptLTozIHlwj24z-O419cJDvE9Y

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

-повторување на изучените содржини тема 1,2,3,4
https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX1%252B1NwpbmT6XehDUxKG65cnndzfejRnNpMO2xkGj4NmdRK8XTBSyyylv1jiV6uu3GpD8pdp5BxMguA%253D%253D/start?fbclid=IwAR1fHRVkDbiwbYkv8wi9ngRx3pb39mdOjt6KpQHV-V4mAJlOE-Hvq-31ZSM


Во темата бр.5 треба да се стекнат знаења за формите на ГЛАГОЛИТЕ CROIRE (верува), ÉTEINDRE (гаси, исклучува) И INTERDIRE (забранува) во сегашно време, види табели на стр. 65, како и нивна употреба вежба бр.7. Воедно на страната се потенцирани и глаголите кои се менуваат како нив. За таа цел ви прикачувам еден документ со вежби и линкови за вежби кои може да се работат онлајн.
На крајот на сите вежби има проверка на одговорите.


Како последна активност од оваа тема се вежбите за проверка на усвоените содржини. Во продолжение ви споделувам вежби за решавање. Одговорите може да ги сликате или сочувате на истиов документ и пратите на мојот меил. 
I.                    Направи одречна форма кај речениците со инфинитив:
1. Aller au parc. _____________________________________________
2. Regarder la télé après 23h. ___________________________________
3. Éteidre les ordinateurs. ______________________________________


II.                 Напиши по 3 совети во потврдна и одречна форма со глаголот FALLOIR (il faut/il ne faut pas)

ИСТОРИЈА
Упатство за работа:
Чекор 1:
- прочитајте ја наставната содржина со наслов “Самостојни владетели во Македонија во XIII век” и воедно одговорете ги прашањата во истата.
Чекор 2:
- истражете на интернет, како би дознале нешто повеќе за Самостојните владетели во Македонија во XIII век. За таа цел посетете ги следните линкови:
Чекор 3:
- обидете се самостојно да пронајдете додатни информации во вид на фотографии од средновековните градови од кои владееле Самостојни владетели во Македонија во XIII век, како и да дознаете каде тие се наоѓаат денес.

ГЕОГРАФИЈА 

- Нова наставна содржина – ИНДУСТРИЈА да се научи од учебникот стр.95-100
• Да го разберат поимот индустрија
• Да се запознаaт со поделбата на индустријата
• Да ги запознаат гранките од тешката и лесната индустрија
- Да се изработи шематски приказ за гранки кои спаѓаат во тешка и лесна индустрија.


Да се повтори наставната содржина Енергетски извори и рудно богатство
Да се одговорат следните прашања:
1.Основни извори на енергија со кој располага нашата држава се:
2.Набројте ги најголемите хидроцентрали на реките во нашата земја!
3.Кои се најголемите термоелектрани во земјава?
4.Колку хидроцентрали може да се изградат на реката Вардар?
5.Колкав е хидроенергетскиот потенцијал на реките во нашата држава?
6.Нашата земја не располага со квлитетен јаглен , најзастапен е ___________________.
7.Кој се другите енергетски извори што може да се користат кај нас?
8.Набројте неколку места со геотермални води!


9.Во кои региони има најмногу сончеви зраци?

ИНФОРМАТИКА

Тема: Табеларни пресметувања страна 82 Вовед страна 83 Microsoft Excel-почетни елементи страна 114 OpenOffice.org Calc -почетни елементи

Практична задача: што е исто а што различно од Word т.е. Write (ako дома немаат Microsoft Office да симнат OpenOffice. или Libre Office besplatno e)
ЕТИКА
Почитувани ученици,
Ова се прашањата за повторување на темата „Универзални етички вредности“, за кои требаше да имаме наставен лист.
Последната лекција е ,,Универзална етика, на стр.37,38,39 и 40, тоа што е најважно пратено ви е по електронски пат.
За подготовка Ви ги испраќам прашањата долу.
Прашања за подготовка и повторување:
~ Тема „Универзални етички вредности“ ~
1.Како се нарекува етиката што важи за сите луѓе?
2. Како во етиката го нарекуваме највисокото добро, она што нè води низ животот и претставува извор на другите вредности?
3. Во кои области на живеењето чесноста е особено важна?
4. Што е фер-однесување во секојдневниот живот?
5. Како се нарекува трговецот кој не ги почитува купувачите, кој продава стара стока и не го враќа целосно кусурот?
6. Како гласи етичката порака на германскиот философ Имануел Кант?
7. Како се нарекува онаа личност што не краде, не лаже, вредно работи и си ги извршува обврските?
8. На што се однесува патриотизмот како етичка вредност?
9. Како гласи патриотската порака на американскиот претседател Џон Кенеди?
10. Наброј ги шесте главни вредности на универзалната етика!
11. На што нѐ учи биоетика?
12. Ако презедете фотографии од позната личност и создаде лажен профил на Фејсбук. Која етика сте ја прекршиле?
13. На што нè учи компјутерската етика?
14. Каков треба да биде чесниот судија?
15. Зошто треба да зборуваме вистина, а да ја избегнуваме лагата?
16. Како гласи етичката порака на американската екологистка Рејчел Карсон?
17. Објасни зошто праведноста е основна вредност и потреба на човекот.
18. Какви последици настануваат од загадувањето на природата и животната средина?
19. Какви дела треба да прават луѓето за да бидат достојни патриоти на својата земја?
20. На што нѐ учи еколошката етика?
21. Низ кои фази се реализира етиката кај човекот?
22.Објасни го поимот СОВЕСТ? Дали сметаш дека сите луѓе имаат иста совест - објасни?
23. Како гласи етичката порака на Жорж Брак?
24. Кој говорел против расната поделба и дека неговиот сон е да има мир, да нема сиромаштија и луѓето меѓусебно да се почитуваат?
25.Што е вистинољубивост и дали вистината може да се разбере и дознае без вистинољубивоста
26.Дали моралот важи за самиот човек или само за група или има вредност во целиот свет?
За сите потешкотии во изнаоѓањето на одговорите прочитајте ги лекциите од Учебникот од стр.20 до 40 стр. Исто така она што е најважно го имате запишано во вашите тетратки. Некои од прашањата се отворени и не бараат строги дефиниции, добро размислете и искажете го вашето мислење. Прашањата и задачите може да ги одговорите во тетратка и како слики да ми ги испратите, или пак во word document и истото тоа на мејл.

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
Тема бр : 2 Слушање музика, Наставна  единица бр:25   Усвојување на карактеристиките на женски и машки хор преку(„Селска суита“ – Стојан Стојков (женски хор), „Хор на ловџиите“ од операта „Волшебниот стрелец“ - К. М. фон Вебер - ИКТ
(машки хор со оркестар,) - ИКТ
Активности на ученикот:
- Запознај се со животот и делото на Карл Марија Вебер_линк:
 - слушни -(фрагмент) од  „Хор на ловџиите“ -К.М.Вебер

-слушни фрагменти/дела од изведби на женски хор:

Наставна  единица бр:26  Усвојување карактеристики на мешан хор
 (-„Македонско оро“ – Т. Скаловски, -„Адиемус“ – К. Јенкис (изведба по избор)- ИКТ
Активности на ученикот:
 - запознај се за животот и делото на композиторот Тодор Скаловски -ИКТ - пребарај од следниот линк: https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8

  -  слушни -„Македонско оро“ – Т. Скаловски, - за мешан хор:

- слушни машки хор: https://www.youtube.com/watch?v=WyxXGdG3-Io

 - слушни -„Адиемус“ – К. Јенкис:8 ОДДЕЛЕНИЕ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exe
Од овој линк решете ги само positive, negative and questions речениците.
Во учебникот на 24 стр. прочитајте го текстот "U2" и одговорете ги прашањата од 2c - вежбата поврзана со текстот и пополнете ја 3 вежба на 85 страна.

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
 8а одд - 1. Вежби за сложена реченица (повторување на стр. 39 и41)
Да се одговорат вежбите на стр. 42)
2. Поим за роман (стр.87)
3. Споредба меѓу роман и расказ
- да се изработи Венов дијаграм за споредба меѓу карактеристики на роман и расказ
4. Вежби за сложени реченици (вежби во група)
1.Вежби за сложена реченица
Пишување текст со еко стандард-изработка на упатство за рационално користење на водата(со употреба на сложени реченици)
2.Вежби за апозиција
Да се реши наставното ливче за апозиција
Наставно ливче за второстепен реченичен член-апозиција
1.Одреди ја апозицијата во следниве примери и на празната линија напиши ја со променето место со членот на кој се однесува:
а) Константин Миладинов, авторот на песната ,,Т`га за југ“, ја создал песната во Москва.
___________________________________________________
б) Уште како дете Кочо Рацин ја засакал книгата,најдобриот пријател на човекот.
___________________________________________________
в) Јас живеам во Скопје,главниот град на Р.Македонија.
_____________________________________________
2. Пронајди ја и подвлечи ја апозицијата во следниот извадок:
Мојот најдобар другар, Петре, еден ден отиде во Зоолошката градина.Таму имаше многу различни видови животни ,но најголем впечаток нему му оставил кралот на животните, лавот. Потоа беше да ги посети манастирите и црквите во Охрид, древниот град крај Охридското Езеро, со неговите братучеди, Маја и Дарио.
3.Дополни ги следниве реченици со апозиција:
а) Авторот на делото ,,Марта“, ________________________, е еден од најчитаните автори за деца.
б) Многу сакам да го посетам градот на светлината,_________________.
в) Сите млади го слушаат најпознатиот македонски пејач,______________________.
д) Анџелина Џоли,______________________________, го сними својот најнов филм.
3.Поим за роман- Да се препише дефиниција во делот*запомнете за роман на стр.87
4.Да се изработи Венов дијаграм за споредба меѓу карактеристиките на романот и на расказот.

МАТЕМАТИКА
Линеарни низи, Линеарни функции и Графици на линеарни функции и Испитување на график на линеарна функција.
https://wetransfer.com/downloads/45a44b3ec74f6974c7a14290a3603fbd20200318153037/edfef3?fbclid=IwAR01cr4gvMRq40N3BmDfNV6qquuxGttOADGq7jKFEGwPacNzGtGD7uJM02s

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
1.повторување на изучените содржини тема 1,2,3,4 
https://quizizz.com/…/U2FsdGVkX182TF4io4sOYYang1gWTm…/start…
2. Усвојување вокабулар за оброци,прибор за јадење
https://apprendre.tv5monde.com/…/exerc…/a1-debutant/le-repas


ИСТОРИЈА

Упатство за работа:

Чекор 1:
- прочитајте ја наставната содржина со наслов “Разловечкото востание” и воедно одговорете ги прашањата во истата.

Чекор 2:
- истражете на интернет, како би дознале нешто повеќе за Разловечкото востание
За таа цел посетете ги следните линкови:
Чекор 3:
- За домашна задача обидете се изработите презентација во “Power Point” или на хамер посветена на разловечкото востание. За пример при изработката можете да се послужите со следниот линк каде што е прикажана презентација изработена од ваша соученичка од друго училиште: https://www.slideshare.net/vhLight/ss-14938946

ХЕМИЈА

Киселини и опасности (http://www.sigmaaldrich.com/safety…/globally-harmonized.html), (https://www.tes.com/teaching-res…/new-hazard-symbols-6361473 )
Индикатори
https://hr.wikipedia.org/wiki/PH_indikatori
Изработка на сопствени индикатори
https://www.sigmaaldrich.com/safety-center/globally-harmonized.html?fbclid=IwAR0CXijZykO26fQTBRZiTPmgQVtLRNCWJWYQlgZh8dt-ns9SDpuWnQF9uZE
hemija - Министерство за образованиe-ucebnici.mon.gov.mk › pdf › Hemija-1-MK-PRINT( страна 209 и 210)

ФИЗИКА

закон за рефлексија  и примена на законот за рефлексија
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)?fbclid=IwAR0DaY_2x4yHi8K9kQyje_MpJmbM2PxvPDR1nsSi3g92fvM9nle0ggxa-80

https://www.youtube.com/watch?v=tdWV2xEyOfE&list=PLvenPw8rtCMcGhaNwIgcnVtfn0FSoLKHs&fbclid=IwAR2m5PqxJcQL2hTa6Op1uZRNVc2Y1vCtNS12rs2_T9TOMbr1MhCP68Lxztk


https://www.youtube.com/watch?v=dwxaq4c9K6k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3V_KoBb9w63ee0Y4e0oV_FvfErb8qJ_a7z0q2R1wuWJsWdZzhDHg2XrGk


https://www.thenakedscientists.com/get-naked/experiments/peppers-ghost?fbclid=IwAR171c3oLNe-8SdY-OuoNPLEFOX7tO2WNylFa1v49o6sn8R1RZdKLT41W-M


ГЕОГРАФИЈА 


-Нова наставна содржина – ФРАНЦИЈА (истражување за државата Франција на web адресата: mk.wikipedia.org › wiki › Франција)

• Да се запознае со географската положба, граници, големина и брегова разгранетост на Франција
• Да го објаснува релјефот, климата и хидрографската мрежа
• Да ги знае основните карактеристики на населението и стопанството на Франција
- На лист А4 формат да се нацрта нема карта на Франција и да се обележат реките Сена, Лоара и Жиронда и градовите кои се наоѓаат на нивните естоари.


Да се истражува за државите Белгија, Холандија, Луксембург – БЕНЕЛУКС
- Географска положба, граници, брегова разгранетост, рењеф, клима, хидрографија, население и стопански карактеристики
- Истражување за Бенелукс на web адресата https://mk.wikipedia.org/wiki/Бенелукс


- Да се изработи презентација со помош на Power Point.

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Наставна содржина: Медиумите во граѓанското општество
Содржината може да ја пронајдете во Брошурата за граѓанско образование за осмо одделение на следниот линк:
https://www.bro.gov.mk/…/Broshura-Gragansko_obrazovanie-VII…
Прочитајте ја содржината од страна 81 до страна 84 и размислете за следните прашања:
1.Што претставуваат мас-медиумите?
2.Какви медиуми постојат во однос на начинот на информирање?
3.Каква е улогата на медиумите во формирањето на јавното мислење во општеството?
4.Кои принципи треба да ги почитуваат медиумите во својата работа?
5.Кои се позитивните, а кои негативните карактеристики на интернетот?
6.Зошто е потебно да развиеме критички однос кон медиумите и да ги проверуваме информациите?
7.Кои се последиците од неточното информирање?


ЗАДАЧА
Одберете некоја домашна тема што е актуелна и потоа побарајте неколку текстови од дневни печатени медиуми или веб-медиуми. Обидете се да пронајдете две или повеќе вести кои различно ја обработуваат инфор-мацијата. Пронајдете ги разликите меѓу вестите. Размислете за тоа кои информации ви се важни за да имате доверба во вистинитоста на веста.


МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

Тема бр : 2 Слушање музика, Наставна  единица бр.27: - Усвојување на поимите симфонија, оркестар и филхармонија преку ( Симфонија во g- moll- В.А,Моцарт, „Петта симфонија“ –Л.В.Бетовени „Девета симфонија“- Л.В Бетовен ИКТ
Активности на ученикот:
- Запознај се со животот и делото на В.А.Моцарт:
- Запознај се со животот и делото на Л.В.Бетовен:
- и слушни ја Симфонија во g- moll - од В.А.Моцарт:

 -  слушни „Петта симфонија“ –Л.В.Бетовен:

- преслушај - „Деветта симфонија-4 став“- Л.В Бетовен ИКТ:
     https://www.youtube.com/watch?v=ChygZLpJDNE

9 ОДДЕЛЕНИЕ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
1. Условни зависносложени реченици(стр.35)
2.Допусни зависносложени реченици(стр.36)
3. Споредба меѓу филми дело со научно фантастична содржина

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

1.повторување на изучените содржини тема 1,2,3,4 деветто одд.
https://quizizz.com/join/pre-game/running/U2FsdGVkX19PlTugqkFcXjH91ns0zrzf3wsqn%252BU1RbOjGdcwJUDG9Hu%252B424R7Zolbz5ZvbvV79KWyH2ze44l1Q%253D%253D/start?fbclid=IwAR29LvZ9vu6ZgK3DMr2Y4C2cNU3e2r-Lbqj5Gc5FwujffPOTu0UqslewlfY

MATEMATIKA


Права пропорција и решавање систем линеарни равенки:

https://drive.google.com/file/d/1345TTCgqxbAaJw2Kf6jPRUkzF9pXyRwj/view?fbclid=IwAR1fqlphrIlKczPSoZMqERB3Gl8SjfEp7Yfqs4pKRE51gs0jmgm5KE0vhYg
ИСТОРИЈА

Упатство за работа:
Чекор 1:
- прочитајте ја наставната содржина со наслов “Создавањето на македонската држава” и воедно одговорете ги прашањата во истата.
Чекор 2:
- истражете на интернет, како би дознале нешто повеќе за Создавањето на македонската држава. За таа цел посетете ги следните линкови:


Чекор 3:
- За домашна задача обидете се изработите презентација во “Power Point” или на хамер посветена на АСНОМ и Создавањето на македонската држава.


ГЕОГРАФИЈА 
- да стекнат конкретни сознанија за наставна содржина – ХИДРОГРАФИЈА НА АМЕРИКА (истражување за хидрографија на Америка преку следните web адреси:
www.wikiwand.com › Северна_Америка и www.wikiwand.com › Јужна_Америка
• Да ги увидат различните сливни подрачја во Америка и да ги посочат поголемите хидрографски објекти кои им припаѓаат;
• Да стекнат конкретни сознанија за поголемите реки и езера;
• Да се запознаат со водните ресурси на континентот, од што зависат тие и кое е нивното значење
- Да се нацрта нема карта на Америка на лист А-4 формат и да се обележат реките и езерата.


Да се повтори наставната содржина Хидрографија на Америка.
Одговорете на прашањата:
1.Главни изворишни области во Америка се __________________и _________________.
2.Сите реки во Америка припаѓаат на _______сливни подрачја и тоа:
3.Кои поголеми реки се влеваат во Атланскиот Океан?

4.Најголем број од езерата во Америка се од___________________потекло.
5.Во групата на Големите езера спаѓаат:

6.Кои се најпознатите реки во Јужна Америка?
7.Опиши ја реката Амазон!
8.Кое е најпознатото езеро на Андите?
9.Реката Нијагара истекува од езерото______________и при утоката во ________________ наидува на стрмен отсек висок _____м и создала еден од најголемите водопади на светот ________________________водопад.
Одговорите на прашањата и изработената презентација да се препратат на мејлот на предметниот наставник.
ХЕМИЈА 
Низа на реактивност на металите ( http://cambridge-hemija-9.weebly.com/5-1058107710841072-1053108010791072-10851072-108810771072108210901080107410851086108910901072-10851072-10841077109010721083108010901077.html?fbclid=IwAR2njzy1PYtCYkVVFdqHyq9jZ5lWFhNaMvku15BxMYCkCZJdSQgXDhKgL90 )
Создавање на низата на реактивност на металите ( https://quizlet.com/385742845/%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-flash-cards/?fbclid=IwAR1UtytGXeere_Dt7LX68nMERQ6VaXIj2xglTAAISbqMml1ZnMmAnSgr1Yw )

ФИЗИКА

Напон; Решавање на задачи врзани за струја и напон кај струјни колаВоспитание за околина 9 одделение (изборен предмет)


https://zelenaberza.com.mk/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0/?fbclid=IwAR2qp1DoLc4dcaZDQv3QHCGh5XiWkEtSyi7G6ZAzRyHO6u5N8MwyrmZ9CQo


ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ


Наставна содржина -Улогата на религијата во граѓанското општество.
Да размислат и да одговорат на поставените прашања од работниот лист на страна 182 (прирачникот ќе го најдете на страната на бро и линкот за прирачникот-понудени се подолу)
https://www.bro.gov.mk/граѓанско_образование
https://www.bro.gov.mk/…/Priracnik-za-Gragansko-obrazovanie…
Наставна содржина: Влијанието на социјалните медиуми врз граѓаните-Сајбер (виртуелно) насилство
Учениците да размислуваат за добрите и лошите страни на социјалните медиуми (мрежи), да го користат претходниот линк кој ќе им го отвори прирачникот.
Имате за задача да ги разгледате работните листови 4.5 и 4.6 кои се наоѓаат на стр.193 и 194 и добро да размислат и одговорат.
Одговорите може да ги сработите во word document и да ги испратите на меил или во тетратка сработете и испратете ми ги како слики.


МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

Тема бр : 2 Слушање музика, Наставна  единица бр: 24 Развој на опера во Македонија преку содржинска обработка на операта  „ Деспина и мистер Докс“ Димитрије Бужаровски ИКТ


Активности на ученикот:
- Запознај се со животот и делото на Димитрије Бужаровски_линк:
 - и слушни ја операта -(фрагмент) „Деспина и мистер Докс“ (преку аудио-видео: https://www.youtube.com/watch?v=P6mzfDcO72E
 - научи/повтори за карактеристиките на подготовка на операта ( танц, пеење , глума, кореографија костимографија) - прочитај од Е учебник(стар)за 9 одд.стр.66,67,68....;

Наставна  единица бр: 25 Музичко сценско дело оперета содржинска обработка на оперетата    „ Лилјакот“ – Ј. Штраус ИКТ
Активности на ученикот:
 - запознај се за животот и делото на композиторот Ј.Штраус -ИКТ - пребарај од следниот линк: https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81_(%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE)

 -   слушни ја операта: https://www.youtube.com/watch?v=Dka-_N6KaG0


ИНОВАЦИИ


Наставна единица : Улога и суштина на маркетинг
Зборот маркетинг потекнува од зборот "market" што значи пазар и од суфиксот "ing" кој означува некоја акција или процес , што би значело некое пазарно дејствие, акција што се одвива на пазарот во економска смисла.За многу луѓе поимот маркетинг значи рекламен спот или рекламна порака.Но, макетингот опфаќа многу повеќе од тоа.Имено,маркетингот вклучува повеќе активности,како што се:
-Истражување и анализа на пазарните потреби,
-Создавање идеја за нов или усовршување на постоечки производ,
-Развивање на продажбата,
-Активности кои се преземаат по продажбата на производот и друго.
-Според тоа,поимот маркетинг би можел да се дефинира како збир на активности кои претпријатието ги планира и презема со цел да ги открие и задоволи потребите на потенцијалните потрошувачи со соодветни производи.
-Маркетингот е релативно нова концепција во работењето на претпријатијата.Во центарот на вниманието на маркетинг концепцијата е потрошувачот.Незината првобитна појава позната како стара маркетинг концепција ,е насочена кон добро организирана мрежа која треба да одговори на целта-поголем профит преку интензивно и зголемено производство.
Но, во поново време стариот приод кон маркетинг концепцијата се промени и се прилагоди кон новите трендови на пазарот и потребите на потрошувачите.Така, новата маркетинг концепција во центарот на вниманието ги ства потребите и желбите на потрошувачот.


Наставна единицаОсновни инструменти на маркетингот
Маркетинг миксот е еден од најважните и најкористените алатки /инструменти во маркетингот.Маркетинг миксот може да се сретне и како 4P што се однесува на четирите елементи кои на англиски започнуваат на P.
  Елементите на маркетингот се:  
-  ПРОИЗВОД (PRODUCT)
-  ЦЕНА (PRICE)
-  ДИСТРИБУЦИЈА (PLACE)
-  ПРОМОЦИЈА ( PROMOTION)
-  ПРОИЗВОДОТ   како елемент на маркетинг-миксот не е само производ,како физички опиплив производ туку може да биде  и услуга или пак некој вид на производ во електронска форма (на пример: електронска книга,веб страница и т.н.)
 ЦЕНА        Најчесто се користат три вида на ценовни стратегии за точно определување на висината на цената со која ќе се продава производот или услугата.
-  Цена базирана на побарувачката
-  Цена базирана на конкуренцијата
-  Цена базирана на трошоци
  ДИСТРИБУЦИЈАТА    како елемент на маркетинг миксот ги определува каналите на дистрибуција кои можат да бидат:
-  Директни канали на дистрибуција
-  Индиректни канали на дистрибуција
-  Физички
-  Електронски
 ПРОМОЦИЈАТА    е алатка преку која купувачите дознаваат за производот или услугата,односно облик на комуникација со купувачите.