.

.

Sunday, May 3, 2015

ПОСЕТА НА ЈП „ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО“, СКОПЈЕ

На ден 30.04.2015г. учениците од 5а и 5б одделение заедно со наставничките Вера Костоска,  Даниела Сарафимова  и наставничката по англиски јазик Вецка Спасова реализираа посета на ЈП  Паркови и зеленило, Скопје.
           Целта беше учениците да се запознаат со  различните видови растенија особено цвеќиња,  да дознаат информации за нивното произведување и намена, да развијат љубов кон растенијата,  да стекнат познавања за нивните називи на англиски јазик а воедно и да се запознаат со дејноста и местоположбата на јавното претпријатие Паркови и зеленило. Учениците беа презадоволни со тоа што го видоа и дознаа за време на посетата и пројавија интерес поставувајќи им прашања на вработените кои пак несебично и стручно им пренесоа на учениците дел од своите знаења.

No comments:

Post a Comment