.

.

Sunday, May 3, 2015

ПОСЕТА НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА ВО СКОПЈЕ

На ден 30.04.2015г. учениците од 4а, 4б, 5а и 5б одделение заедно со наставничките Емилија Цепевска, Марија Л. Ѓорѓиевска, Вера Костоска, Даниела Сарафимова  и наставничката по англиски јазик Вецка Спасова реализираа посета на Зоолошката градина  во Скопје.
           Целта беше учениците да се запознаат со  различните видови животни,  да дознаат информации за нивниот начин на живот и карактеристики, да развијат љубов кон животните,  да стекнат познавања за нивните називи на англиски јазик а воедно и да се дружат и рекреираат со соучениците надвор од училишните клупи. Учениците беа презадоволни од посетата и пројавија интерес повторно да ја посетат Зоолошката градина.


No comments:

Post a Comment