.

.

Thursday, April 30, 2015

Државен натпревар на млади техничари и природници

На 18.04.2015 година, во ООУ ,, Благој Кирков - Велес се одржа 52-от Државен натпревар на млади техничари и природници. На натпреварот учествуваа ученици од основните училишта од државата кои се натпреваруваа во повеќе од 20 дисциплини. Меѓу нив беа и учениците од ООУ ,, Тихомир Милошевски , предводени од менторите Зоран Стаменковиќ и Александра Петковска и психологот на училиштето Ирена Мирческа. Како на Регионалниот натпревар, така и на Државниот натпревар на млади техничари, учениците од ООУ ,, Тихомир Милошевски беа меѓу најуспешните натпреварувачи освојувајќи по неколку златни, сребрени и бронзени медали.

СООБРАЌАЈНО МОДЕЛАРСТВО
1 МЕСТО: Росана Тошевска
ВОЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО
1 МЕСТО: Виктор Трпевски
3 МЕСТО: Ангела Дукоска
РАДИОТЕХНИКА
1 МЕСТО: Слободанка Трајковска
2 МЕСТО: Анастасија Тадиќ
АГРОТЕХНИКА
2 МЕСТО: Росана Дабевска
АВТОМАТИКА
3 МЕСТО: Никола Дамјановски
РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО
3 МЕСТО: Петар Ристевски
ГРАДЕЖНИШТВО-АРХИТЕКТУРА
4 МЕСТО: Ѓорѓи Ташковски
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
6 МЕСТО: Жарко Младеновски
КОНСТРУКТОРСТВО

8 МЕСТО: Ѓоре Стојанов

No comments:

Post a Comment