.

.

Thursday, November 13, 2014

Општински литературен конкурс

На Општинскиот литературен конкурс ,,СКОПЈЕ РАДОСТ ТИ НИ НУДИШ“ учениците од ООУ „Тихомир Милошевски“- Скопје освоија едно прво и две втори места.