.

.

Wednesday, November 27, 2013

,,ДЕН НА ДРВОТО“ 2013

  • На 27 (среда) ноември во училиштето се одржа  акцијата ,,Денот на дрвото“ во која училиштето обезбеди чемпреси кои беа засадени покрај оградата и позади школото. Во акцијата најголемо учество земаа наставниците и учениците кои несебично и покрај ладното време ги засадија дрвцата.