.

.

Monday, April 1, 2013

Претстава ,,Чорбаџи Теодос“ -В.Иљоски

По повод патронатот на училиштето учениците од литературната секција одиграа скратена верзија од драмата ,,Чорбаџи Теодос“ од авторот Васил Иљоски. Приредбата беше одиграна во холот на училиштето и покрај учениците од драмската секција во  претставата земаа учество и хорот на училиштето  како и ученици што членуваат во играорната група во училиштето.